Polisi Pemulangan&Pertukaran

Dalam tempoh jaminan, Layson akan menghantar pengganti baru secara percuma jika ia disebabkan masalah perkakasan selepas kami mengesahkan, dan menanggung kos penghantaran untuk penghantaran penggantian, pembeli hanya perlu bekerjasama untuk menghantar kerosakan itu kembali ke kilang kami.

Untuk mesin pengiklanan yang bermasalah, ia hendaklah dikembalikan ke kilang untuk dibaiki.Layson akan bertanggungjawab untuk perbelanjaan yang timbul daripada pembaikan tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada kos alat ganti baharu dan penghantaran produk atau alat ganti daripada kami kepada Pembeli.

Di luar mesin tempoh jaminan, Layson akan menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan teknikal (Perkakasan dan caj lain yang mungkin, Layson tidak akan bertanggungjawab)